Yenilenebilir Enerji Kaynakları

0

Dünyanın özellikle geçtiğimiz yüzyıldan itibaren hızla sanayileşmesi ve dünya nüfusunun gittikçe artması ile beraber oluşan yeni sanayi kolları ve gelişen endüstriye paralel olarak insan için yaşam konforu seviyesi çok yükseldi. Araç sayısı milyonları buldu ve bu araçların getirisi sadece konfor olmadı. Bunun yanı sıra egzoz emisyonları adı verilen hidrokarbonların yanması sonucu ortaya çıkan ve dünyamızın atmosferine yerleşen küresel ısınmaya neden olan zararlı gazların dünyayı sarması iklimlerin değişmesi gibi global sorunlar da ortaya çıktı. Fosil yakıtların ömürlerinin tükenmeye yüz tutmaya başlaması nedeniyle gelişmiş ülkelerde yenilenebilir enerji kaynakları arayışları son 30 yıldır hızla devam ediyor. Kazanılmış olan konfor ve rahatlıktan asla vazgeçmeye niyetli olmayan insanlık yeni enerji kaynaklarına ihtiyaç duyuyor.

Bu enerji kaynakları fosil yakıtlardan farklı olarak doğayı kirletmeyen ve hiç şüphesiz güneş enerjisinden istifade etmek üzerine tasarlanan fotovoltaik güneş enerji sistemleri ve ısıl güneş enerji sistemleri geliyor. Fotovoltaik sistemlerin çalışma prensibi oldukça basittir. Poziti ve negatif kutuplara sahip silikonlardan ibaret olan panellerin negatif kısmı güneşe dönük olarak belli bir açıda tutulur ve güneş ışınları elektronları kopararak elektron akımını başlatırlar. Bu şekilde bir elektrik meydana getirilir ve meydana getirilen bu elektrik doğru akım formundadır. Akülere depo edilen bu enerji istenildiğinde konvertör sayesinde alternatif akıma çevrilebilir, gece güneş enerjisinden istifade edilmediği için akülerde biriken enerji kullanılarak kesintisiz enerji elde edilebilir. Günümüzde geliştirilen güneş panellerinin her biri 200 ile 350 Watt enerji açığa çıkarmaktadır, sözgelimi günde 2 kilowatt enerji harcayan bir ev için 10 adet panel 2000 ile 3500 watt enerji açığa çıkarır.

Bu büyük kapasitedeki sistemlerin çalışma prensibi de çok basittir. 600 Derece ısıya kadar ısıtılan sudan elde edilen buhar gücüyle türbinler döndürülerek jeneratörden elektrik elde edilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında jeotermal enerjiden de söz edilebilir. Yerin altındaki sıcak suların enerjisi kullanılarak elektrik üretimi bir yakıt olarak elde edilebilir. Bunun dışında sıcak havanın yükselmesi temelini prensip alan güneş bacaları yine yenilenebilir enerji kaynakları arasındadır. Güneş bacalarının çalışma prensibi de çok basittir. Etrafı siyah ısı çeken camlarla kaplı olan ve ortasında 100 metre uzunluğunda silindir şeklinde bir boru yerleştirilmiş olan bu sistemde güneşten çekilen sıcaklık dış ortama göre 30 ile 40 derece daha fazla sıcaklık oluşturmakta ve bu sıcak hava yükselmeye meyilli olduğu için ortadaki bacadan hızla yukarıya doğru çıkmaktadır. İşte bu rüzgar akışından türbinleri döndürme imkanı doğmaktadır, türbinlerin dönüşü elektriğin üretilmesi için gerekli ve yeterli bir koşuldur.

Bütün elektrik üreten geleneksel sistemler türbin kanatlarını istikrarlı olarak döndürme amacını taşırlar.

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.